Nakupte ještě za 2000 Kč a máte dopravu zdarma!

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2018

hodnocení
<p>Již 16. vydání populární publikace zachycuje základní účetní
předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů.</p>
<h4>Velké množství praktických příkladů a podrobných postupů</h4>
<p>Přestože pro rok 2018 nebyla v oblasti účetnictví přijatá žádná
významná legislativní změna (pouze drobná novela zákona o
účetnictví č. 183/2017 Sb.), jsou v jednotlivých kapitolách popsány
používané účetní metody, které jsou doplněny příklady z praxe. V
knize jsou zachyceny také praktické zkušenosti související s
aplikací účetních předpisů platných od 1. 1. 2016 a 1. 1. 2017 a
můžete zde nalézt také úpravy účetních postupů v případech, kdy
účetnictví reaguje na změny daňových zákonů.</p>
<h4>Podrobněji k obsahu publikace</h4>
<p>Kniha je rozdělena do 12 kapitol, které obsahují teoretická
východiska k jednotlivým oblastem účetnictví (dlouhodobý majetek,
zásoby, cenné papíry, finanční majetek, zúčtovací vztahy, vlastní
kapitál, závazky, úvěry, odložená daň a rezervy, náklady a výnosy,
účetní závěrka, účetní a daňová soustava, mezinárodní standardy
finančního výkaznictví). V těchto kapitolách jsou zdůrazněny změny
ve vyhlášce č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě
podvojného účetnictví, např. změna v účtování zásob vlastní výroby,
úprava definice rezerv a úpravy účetních výkazů a změny v příloze k
účetní závěrce.</p>
<h4>Autorský kolektiv</h4>
<p>Autory knihy jsou zkušení odborníci s dlouholetou praxí v
oblasti účetnictví, daní a auditu. Proto jsou teoretická východiska
jednotlivých kapitol doplněna řadou konkrétních příkladů z jejich
praxe.</p>
<h4>Komu je publikace určena?</h4>
<p>Publikace je vhodná jednak pro začínající účetní, kterým
umožňuje orientaci v jednotlivých účetních kategoriích, ale
prospěšné rady zde najdou i zkušení účetní, jednak v oblastech,
které se v účetnictví denně nevyskytují, a také v oblastech,
kterých se týkají legislativní změny.</p>
<h4>Aktuálnost publikace pro rok 2019</h4>
<p>Tato kniha je svým výkladem aktuální i pro rok 2019. Případné
legislativní změny budou řešeny formou vkládané aktualizace, která
bude zdarma ke stažení na těchto webových stránkách.</p>

Další informace:

  • EAN: 9788075541215
  • Autor: Kadlec Jiří
  • Kategorie: Politika, hospodářství
  • Počet stran: 424
  • Nakladatel: ANAG, spol. s r. o.
Přidat do košíku