Nakupte ještě za 2000 Kč a máte dopravu zdarma!

Procvičování pravopisu - ČJ pro 4. ročník

hodnocení
Úkoly a cvičení v těchto pracovních sešitech jsou zaměřené na procvičení a zlepšení různých pravopisných
jevů. Tematicky vycházejí z probírané látky češtiny v každém ročníku a jsou připraveny v souladu s RVP.
Každá kapitola obsahuje velké množství doplňovaček a opakování. Na konci publikací naleznete správná
řešení všech úkolů, proto jsou také vhodné pro samostatnou přípravu.

Opakování (tvrdé a měkké souhlásky,spodoba slov,vyjmenovaná slova,vlastní jména
Předpony a předložky (od-, nad-, před- , roz-, bez-, vz- a předložka bez, skupiny bě/bje, vě/vje, pě)
Psaní skupin souhlásek
Psaní i/y ve vyjmenovaných slovech a slovech příbuzných
Určování slovních druhů
Podstatná jména (koncovky podstatných jmen rodu mužského, ženského a středního)
Slovesa (shoda přísudku s podmětem)
Souhrnné opakování

Další informace:

  • EAN: 9788075631244
  • Autor: neuveden
  • Kategorie:
  • Počet stran: 60
  • Nakladatel: TAKTIK International s.r.o., organizační složka
Skladem
59 Kč
51 Kč
Ušetříte 8 Kč!